Regulamente aprobate de Comisia Electorală Centrală

Nr.d/o Denumirea regulamentului Textul regulamentului Anexe
1.

Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1098/2023

Deschide Regulament

 

2.

Regulamentul de activitate al Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1099/2023

Deschide Regulament  
3.

Regulamentul de activitate al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1100/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Anexa nr. 17

Anexa nr. 18

Anexa nr. 19

Anexa nr. 20

Anexa nr. 21

Anexa nr. 22

Anexa nr. 23

Anexa nr. 24

4.

Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1101/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

5. Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023 Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

6. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea arhivei Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1306/2023 Deschide Regulament  
7. Regulament privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2548/2014 Deschide Regulament Anexă
8. Regulamentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare  în cadrul Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3109/2014 Deschide Regulament Anexă
9. Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative ale Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4080/2015 Deschide Regulament Anexă
10. Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1347/2012 Deschide Regulament  
11. Regulamentul privind certificarea formării/specializării în domeniul electoral, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1156/2023 Deschide regulament  
12. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1102/2023   Deschide  Regulament

Anexa nr. 1  

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5 

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7 

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9 

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

13. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023 Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

14. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103/2023 Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 4a

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 13a

Anexa nr. 13b

Anexa nr. 14

15. Regulament privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare, aprobat prin hotarârea Comisiei Electorale Centrale nr.1204/2023 Deschide Regulament Anexele nr. 1 - 10
16. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1205/2023 Deschide Regulament Anexele nr. 1 - 8
17.

Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1195/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

 

18.

Regulamentul cu privire la statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1130/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

19.

Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1129/2023 

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

20. Regulament cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1139/2023 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

21.

Regulamentul privind procedura de examinare  a contestaţiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1128/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

22. Regulament privind constituirea secțiilor de votare peste hotare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2542/2024 Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

23. Regulamentul cu privire la Registrul funcţionarilor electorali, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1184/2023 Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

24.

Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2513/2024

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

25. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centale nr. 1153/2023 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2  

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6  

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8 

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Anexa nr. 17

26. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1140/2023 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

27. Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1155/2023 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

28.

Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție,  aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1166/2023

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

Anexa nr. 11

Anexa nr. 12

Anexa nr. 13

Anexa nr. 14

Anexa nr. 15

Anexa nr. 16

Anexa nr. 17

Anexa nr. 18

Anexa nr. 19

Anexa nr. 20

Anexa nr. 21

Anexa nr. 22

Anexa nr. 23

Anexa nr. 24

Anexa nr. 25

Anexa nr. 26

Anexa nr. 27

Anexa nr. 28

Anexa nr. 29

Anexa nr. 30

29.

Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1187/2023

Deschide Regulament

Anexa

30. Regulament privind constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2544/2024 Deschide Regulament  
31. Regulamentul privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265/2019

Deschide Regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

32. Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137/2023 Deschide regulament  
33. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1138/2023 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

34.  Regulamentul privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1201/2023 Deschide regulament Anexele nr. 1-7
35. Regulamentul privind particularitățile votării pe parcursul a două zile, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2574/2024 Deschide regulament

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5